01/6168542 lte@lte.hr

Na temelju odredbi Zakona o ustanovama i Statuta Laboratorija za toplinsku energiju (LTE), Upravno vijeće LTE na temelju odluke donesene na sjednici 9. lipnja 2020. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnateljice/ravnatelja Laboratorija za toplinsku energiju.

Uvjeti:

– visoka stručna sprema

– najmanje 10 godina radnog iskustva

– najmanje dvije godine radnog iskustva na stručnim poslovima u djelatnosti laboratorija

– sposobnosti organizacije i vođenja poslova

– aktivno znanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu

– da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Izbor i imenovanje obavlja Upravno vijeće LTE na mandat od 4 godine.

Uz pisanu prijavi na natječaj kandidat treba priložiti: životopis, preslike diplomâ i domovnice i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjenju uvjeta iz natječaja predaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Laboratorij za toplinsku energiju, Ivana Lučića 5, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za ravnatelj(a)icu«. Nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 8 dana od izvršenog izbora.

Laboratorij za toplinsku energiju

Zagreb

26.06.2020.

Pin It on Pinterest

Share This