01/6168542 lte@lte.hr

Laboratorij za toplinsku energiju ovlašten je za ispitivanje i servis mjerila toplinske energije te poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, čime se potvrđuje da je mjerilo usklađeno s propisanim mjeriteljskim zahtjevima.

Ispitivanje protoka

Precizna mjerenja protoka vrše se na sastavljenim, cjelovitim i hibridnim mjerilima toplinske energije. U više faza ispituje se i očitava maksimalni, minimalni i trajni protok pripadajućeg mjerila.

Ispitivanje otporničkih termotetara

Ispitivanje platinastih otporničkih termometara koji služe za očitavanje temperature tekućine u dolaznom i povratnom vodu.

Ispitivanje računske jedinice

Ispitivanje točnosti podsklopa koji prima signale iz mjerila protoka i oba mjerila temperature te izračunava i pokazuje količinu predane topline.

Pin It on Pinterest

Share This