01/6168542 lte@lte.hr

Brzina i preciznost

Točnost ispitivanja osigurana je vrhunskom opremom usklađenom s državnim mjernim etalonima.

Akreditacija je dokument koji izdaje Hrvatska akreditacijska agencija, a koji predstavlja međunarodno priznati način dokazivanja osposobljenosti za ocjenjivanje sukladnosti u područjima ispitivanja, umjeravanja, certifikacije (proizvoda, QMS, EMS, osoblja), inspekcije, verifikacije stakleničkih plinova i organiziranja ispitivanja sposobnosti. Akreditacija je dragovoljna odluka rukovodstva i uprave tijela za ocjenu sukladnosti, a akreditacijom tijelo za ocjenu sukladnosti zadovoljava uvjete za ovlaštenja, imenovanja i notifikacije prema EU direktivama i RH propisima.

AKREDITACIJA

Inspekcija definirana normom HRN EN ISO/IEC 17020, kao i drugim primjenjivim važećim normativnim i zakonskim propisima.

Pin It on Pinterest

Share This